Μία νέα εκδοτική πρωτοβουλία: HR Case Study Series

Μία νέα εκδοτική πρωτοβουλία: HR Case Study Series

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος Μαρία Βακόλα, ανέλαβε καθήκοντα editor σε μία νέα εκδοτική πρωτοβουλία του μεταπτυχιακού Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΑ.

Η νέα εκδοτική πρωτοβουλία με τίτλο 'HR Case Study Series' έχει σκοπό να δώσει τροφή για σκέψη στους επαγγελματίες της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού αλλά και σε όσους διοικούν ανθρώπους.

Η σειρά 'HR Case Study Series' περιλαμβάνει μια αληθινή μελέτη περίπτωσης και τέσσερεις γνωμοδοτήσεις σε πραγματικά ερωτήματα που εγείρει η συγκεκριμένη πε­ρίπτωση. Οι γνωμοδοτήσεις δίνονται από στελέχη HR, πανεπιστημιακούς, στελέχη από τον ευρύτερο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και μεταπτυ­χιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές. Τα θέματα σχετίζονται με σύγχρονους προβληματισμούς όπως η παρακίνηση, το άγχος, η επιλογή ανθρώπινου δυναμικού, η συναισθηματική νοημοσύνη κ.α H σειρά αυτή περιλαμβάνει τέσσερεις μελέτες περίπτωσης ανά έτος.

Μπορείτε να βρείτε την πρώτη περίπτωση στον παρακάτω σύνδεσμο. Ως editor της σειράς θα ήθελα να σας προσκαλέσω να την διαβάσετε καθώς και να την μοιραστείτε με το δικό σας επαγγελματικό δίκτυο.

Μαρία Βακόλα

Issue, HR Case Study, 1

Όλα τα σχόλια καλοδεχούμενα στο mvakola@aueb.gr