Ημερίδα Διαβούλευσης για Νέους Πολίτες

Πρόγραμμα Sea for Society - Πρόσκληση Συμμετοχής σε Ημερίδα Διαβούλευσης για Νέους Πολίτες

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Sea for Society έχει στόχο να ενώσει την κοινωνία για να ακουστεί η φωνή της σε θέματα που σχετίζονται με τη θάλασσα. Για το σκοπό αυτό διοργανώνει ημερίδα διαβούλευσης για νέους πολίτες σε 9 ευρωπαϊκές χώρες.

Οι ημερίδες διαβούλευσης θα δώσουν την ευκαιρία σε πολίτες και νέους για να ξεκινήσουν διάλογο και ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τη συνεισφορά της θάλασσας και των θαλάσσιων πόρων στη ζωή και την καθημερινότητα τους.

Στην Ελλάδα η ημερίδα διοργανώνεται από το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. (www.hcmr.gr) έναν από τους εταίρους του προγράμματος SFS και θα λάβει χώρα στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στις 2 Ιουλίου 2013 ενώ θα επαναληφθεί με καινούργιους συμμετέχοντες στις 4 Ιουλίου 2013 και απευθύνεται σε νέους από 18 έως 28 ετών.

Στα επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε όλες τις αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και την αίτηση συμμετοχής. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής είναι η 23η Ιουνίου 2013.