Ενημερωτική Συνάντηση Πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017 και από 13:00 - 15:.00 θα γίνει ενημερωτική συνάντηση στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου για το Πρόγραμμα ERASMUS+ Κινητικότητα Φοιτητών (για σπουδές και πρακτική άσκηση), για το Πρόγραμμα ERASMUS+/ Διεθνής Κινητικότητα και για το Πρόγραμμα ERASMUS+/Όμιλος ΟΠΑ Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών στην οποία καλούνται να παρευρεθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες και των τριών κύκλων σπουδών, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS+ το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η παρουσίαση του Προγράμματος ERASMUS+, έχει σαν στόχο την πλήρη και λεπτομερή παροχή πληροφοριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Μετά την κεντρική παρουσίαση θα πραγματοποιηθούν και τμηματικές παρουσιάσεις του Προγράμματος ERASMUS+ μετά από σχετικές ανακοινώσεις των Τμημάτων μας.

 

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016

Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Πρόγραμμα ERASMUS+