Ενημέρωση για τις Κατευθύνσεις του Τμήματος : Φουαγιέ Αμφ. Αντωνιάδου

 Ενημέρωση των φοιτητών για το περιεχόμενο των κατευθύνσεων του Τμήματος.

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Πέμπτη, Μάιος 16, 2019 - 13:00 - 15:00