Ενίσχυση της Έρευνας στο ΟΠΑ - Δράση 2: Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών.

Ενίσχυση της Έρευνας στο ΟΠΑ - Δράση 2: Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Ενίσχυση της Έρευνας στο ΟΠΑ με σκοπό την έρευνα και την αριστεία" προκηρύχθηκε η Δράση 2 - Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

Αναλυτικές Πληροφορίες (περιγραφή δράσης και έντυπο υποβολής πρότασης) στην κεντρική ιστοθέση του πανεπιστημίου εδώ.

Υποβολή αιτήσεων έως τις 9 Ιουνίου 2014.