Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα | Bayer Ελλάς

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τον Τομέα Crop Science της Bayer Ελλάς

Ο καθηγητής Βλάσης Σταθακόπουλος σχεδίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Commercial Upskilling Program 2020 -2021» για την εταιρεία Bayer Ελλάς και τον Τομέα Crop Science. Ο στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η εμπέδωση μιας κουλτούρας προσανατολισμού προς τους πελάτες της εταιρείας. Η εστίαση στον πελάτη (customer focus) προϋποθέτει την καλλιέργεια, ανάπτυξη, υιοθέτηση και εμπέδωση της κατάλληλης φιλοσοφίας, μέσα από την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που αφορούν στη πολυδιάστατη έννοια του μάρκετινγκ και των πωλήσεων. Η ανάπτυξη του γνωστικού υποβάθρου,  των ικανοτήτων μάρκετινγκ και πωλήσεων, και η πρακτική εφαρμογή τους σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις, προσεγγίσεις, μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία της επιστήμης του Μάρκετινγκ αποτελεί το βασικό αντικείμενο του προγράμματος.

Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετέχουν καθηγητές και διδακτικό προσωπικό  του Τμήματος.