Διάκριση του Μεταπτυχιακού Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Διάκριση του μεταπτυχιακού Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, λαμβάνει διάκριση στη διεθνή λίστα κατάταξης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών "Eduniversal Best Masters Ranking" για το 2015-16.

Συγκεκριμένα το ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας κατατάσσεται στην 27η θέση, ανάμεσα στα 100 πρώτα μεταπτυχιακά παγκοσμίως στην κατηγορία e-Business.

Tο αγγλόφωνο τμήμα πλήρους φοίτησης με κατεύθυνση στο Διεθνές Μάρκετινγκ κατατάσσεται στην 21η θέση στο πεδίο σπουδών του Μάρκετινγκ ανάμεσα στα 50 πρώτα μεταπτυχιακά του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου στην Δ. Ευρώπη ενώ το τμήμα πλήρους φοίτησης με κατεύθυνση στο Μάρκετινγκ ή στην Επικοινωνία κατατάσσεται στην 28η θέση στο πεδίο σπουδών Επικοινωνίας ανάμεσα στα 50 πρώτα μεταπτυχιακά του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου στην Δ. Ευρώπη.

Η διεθνής λίστα κατάταξης Eduniversal Best Masters Ranking είναι η μόνη λίστα που αξιολογεί μεμονωμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σε παγκόσμιο επίπεδο σε 30 επιστημονικά πεδία και έχει σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνει υποψήφιους φοιτητές να κάνουν τις βέλτιστες επιλογές για τις μεταπτυχιακές σπουδές τους. Κάθε χρόνο για την συγκεκριμένη κατάταξη αξιολογούνται περισσότερα από 12,000 μεταπτυχιακά προγράμματα σε περισσότερες από 154 χώρες και λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η ικανοποίηση των φοιτητών, η φήμη και το κύρος του πανεπιστημίου, ο 1ος μισθός των αποφοίτων κ.α.

MSc Marketing & Communication, Κατηγορία e-Business Global Ranking,  Diploma.  
MSc in Marketing & Communication with Specialization in  International Marketing, Marketing Global Ranking.   (View DIPLOMA)
MSc in Marketing & Communication (Full-Time), Communications Global Ranking.   (View DIPLOMA)

Eduniversal AUEB Ranking (4 Palmes of Excellence, Top Business Scools with Significant International Influence).
Περισσότερες Πληροφορίες για την αξιολόγηση πανεπιστημίων από το Eduniversal. 

Περισσότερες Πληροφορίες για την μεθοδολογία κατάταξης μεταπτυχιακών.