Δημόσια Πρόσκληση: 'Επιστημονικές Μελέτες 2014'

Δημόσια Πρόσκληση 'Επιστημονικές Μελέτες 2014'

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, υλοποιώντας για 7η συνεχή χρονιά το πρόγραμμα χρηματοδότησης ερευνητικών εργασιών με τίτλο 'Επιστημονικές Μελέτες', προσκαλεί ερευνητικές ομάδες, από όλα τα επιστημονικά πεδία να υποβάλουν τις προτάσεις τους για μελέτες που προτίθενται να εκπονήσουν το 2014.

Υποβολή Αιτήσεων από 13 έως 27 Ιουνίου 2013.

Περισσότερες Πληροφορίες στο Επισυναπτόμενο Έγγραφο.