Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας

Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας προκηρύσσει για 20η φορά το βραβείο Β. Ξανθόπουλου και Στ. Πνευματικού για Εξαίρετη Πανεπιστημιακή Διδασκαλία. To βραβείο είναι ετήσιο εις μνήμην των Β. Ξανθόπουλου και Στ. Πνευματικού, καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και μελών του ΙΤΕ που δολοφονήθηκαν το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου 1990 στο Ηράκλειο ενώ επιτελούσαν από κοινού το διδακτικό λειτούργημα. Επιλόγιμοι για το βραβείο μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ Ελληνικών ΑΕΙ, ειδικοί επιστήμονες και άλλο διδακτικό προσωπικό, μέλη ερευνητικών κέντρων με πανεπιστημιακό διδακτικό έργο καθώς και όσοι είχαν στο παρελθόν κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες (π.χ. ομότιμοι καθηγητές).

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του βραβείου.

Για το 2016 γίνονται αποδεκτές προτάσεις που ανήκουν στο θεματικό κύκλο των Επιστημών του Ανθρώπου και Τεχνών.