Αξιολόγηση της ποιότητας σπουδών του τμήματος

Αξιολόγηση της ποιότητας σπουδών του τμήματος

Εξαιρετικά αποτελέσματα για την ποιότητα των σπουδών που προσφέρει το τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, όπως αυτή αξιολογείται από τους φοιτητές του τμήματος, καταγράφουν τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία αξιολογήσεων των προπτυχιακών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Τα σχετικά διαγράμματα παρουσιάζουν στοιχεία μέτρησης, σε πενταβάθμια κλίμακα, για τις ακόλουθες ενότητες αξιολόγησης:

(α) ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
(β) Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ
(γ) Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αξιολογήσεις των προπτυχιακών μαθημάτων διεξάγονται κάθε εξάμηνο από την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, βάσει των θεσμοθετημένων διαδικασιών για την Διασφάλιση Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει υιοθετήσει το Ίδρυμα.

Σταθερά προσανατολισμένο στην Αριστεία, το τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας δημοσιοποιεί τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα με στόχο την ενίσχυση και την διαμόρφωση μίας «κουλτούρας ποιότητας» στο Ίδρυμα.

Περισσότερα για τις Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου ΕΔΩ.