Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών

Εξάμηνο: 5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατευθύνσεων
Μαθήματα Επιλογής Κατευθύνσεων
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
Ρυθμιστικά Θέματα Εποπτείας και Λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς και Εταιρικής Διακυβέρνησης
Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
Ρυθμιστικά Θέματα Εποπτείας και Λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς και Εταιρικής Διακυβέρνησης
Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
Μάρκετινγκ
Ρυθμιστικά Θέματα Εποπτείας και Λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς και Εταιρικής Διακυβέρνησης
Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ
Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση
Ρυθμιστικά Θέματα Εποπτείας και Λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς και Εταιρικής Διακυβέρνησης
Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
Εξάμηνο: 6ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Εξάμηνο: 7ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατευθύνσεων
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
Θέματα Επιχειρησιακής Στρατηγικής
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Εφαρμογές Επιχειρηματικής Πληροφορικής
Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση
Λογιστική Κόστους
Μάρκετινγκ
Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ
Μαθήματα Επιλογής Κατευθύνσεων
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙΙ
Παίγνια Επιχειρηματικής Στρατηγικής (Games of Strategy)
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Λογιστική Χρηματοδοτικών Εργαλείων
Μάρκετινγκ
Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Μάρκετινγκ Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση
Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙΙ
Λογιστική Χρηματοδοτικών Εργαλείων
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Αποτίμηση Επιχειρήσεων
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Επιχειρησιακή Αναλυτική και Τεχνολογίες Λήψης Αποφάσεων
Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης
Ανάπτυξη και Σχεδίαση Κινητών Εφαρμογών
Επιχειρηματική Ευφυία και Ανάλυση μεγάλων Δεδομένων
Διαχείριση Πληροφοριακών Πόρων
Επιχειρηματική Αναλυτική & Τεχνολογίες Εξατομίκευσης
Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Εξάμηνο: 8o
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατευθύνσεων
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
Επιχειρηματικότητα
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Ψηφιακά Οικοσυστήματα για την Επιχειρηματικότητα
Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση
Ελεγκτική
Μάρκετινγκ
Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
Αναλυτική Μάρκετινγκ