Πίνακας Υποψηφίων Διδακτόρων τμήματος ΟΔΕ


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E-MAIL ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 3ΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ  ΝΙΚΟΛ- ΞΑΝΘΗ nicole.vartziotis@googlemail.com Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Ε. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Idea Generation and Innovation
 ΒΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ alexveros@gmail.com Γ. ΣΙΩΜΚΟΣ Γ.ΣΙΩΜΚΟΣ Δ.ΚΑΡΔΑΡΑΣ Α.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Εργαλεία Μέτρησης, Παρακολούθησης και Διοίκησης της Εμπειρίας Πελάτη
ΓΩΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  evagwgou@gmail.com Γ. ΣΙΩΜΚΟΣ Γ. ΣΙΩΜΚΟΣ ΑΔ. ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ  Δ.ΚΑΡΔΑΡΑΣ  MarketingMetricsandAnalyticsinConsumerBehavior
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ grdimitropoulou@outlook.com.gr
gdimitropoulou@aueb.gr
Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Αυτονομία Θυγατρικών Επιχειρήσεων: Ο Ρόλος της προδραστικής προσωπικότητας των ανωτέρων στελεχών
ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  nikosdimoulas@hotmail.com
ndimoulas@aueb.gr
Σ. ΚΟΕΝ Σ. ΚΟΕΝ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΕΜΜ. ΔΕΔΟΥΛΗΣ Λογιστική Δημοσίου Τομέα
ΚΑΛΟΚΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ evkalokasis@gmail.com
ekalokasis@aueb.gr
Α. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Α. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Ε. ΣΑΛΑΒΟΥ Κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Μετουσίωση της Γνώσης σε Καινοτομία: Η Συμπληρωματικότητα της Τεχνολογίας και της Μετασχηματιστικής Ηγεσίας
ΚΑΣΟΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ kasotaki@aueb.gr Σ. ΚΟΕΝ Σ. ΚΟΕΝ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ  Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Intellectual Capital in the Banking Sector: Disclosure, key-Stakeholders perceptions and Value relevance
ΜΑΜΗ ΕΛΕΝΗ elenimami@gmail.com Γ. ΣΙΩΜΚΟΣ Γ.ΣΙΩΜΚΟΣ Π.ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗΣ Κ.ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ Συμπεριφορά Καταναλωτή & Στρατηγικές Προώθησης Προϊόντων»“Consumer Behavior & Sales Promotion Strategies
ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ yannis.maris@gmail.com
jmaris@aueb.gr
Β. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  K.ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Κ.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Behavioral Strategy
 ΜΑΡΤΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ marsmar@yahoo.gr
mmartidou@aueb.gr
Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Α. ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ Η ποιότητα της διακυβέρνησης ως επεξηγηματικός παράγοντας κρίσιμων αποφάσεων διεθνοποίησης
ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ arisnakas@yahoo.gr Α. ΖΑΡΚΑΔΑ Α. ΖΑΡΚΑΔΑ Π.ΣΚΛΙΑΣ Γ.ΣΙΩΜΚΟΣ  Corporate Reputation Management / Corporate Branding
ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΡΘΕΝΑ romanidou@thisisally.com
nopirwmanidou@gmail.com
Γ. ΣΙΩΜΚΟΣ  Γ.ΣΙΩΜΚΟΣ Δ.ΚΑΡΔΑΡΑΣ Α.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τη Διαχείριση της Εμπειρίας του πελάτη premium και πολυτελών μαρκών
ΣΟΥΚΕΡΑ ΜΑΡΙΑ  maria_soukera@yahoo.gr  Σ. ΚΟΕΝ Σ. ΚΟΕΝ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΕΜΜ. ΔΕΔΟΥΛΗΣ Υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων δημοσίου τομέα στην Ελλάδα. Η περίπτωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης
ΤΣΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  xtsaglis@aueb.gr Β.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Μεταβλητές που επιδρούν στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς στις διαπραγματεύσεις
ΚΑΠΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Corruption, firm's sustainability and competitiveness
ΞΕΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Business model diversity and firm performance
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Κ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γ. ΚΟΥΡΕΤΑΣ Μ.Ε. ΑΓΟΡΑΚΗ Behavioral finance in the valuation of stocks
ΣΤΕΓΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Business models and digital platforms, artificial intelligence technologies and business performances
ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Η. ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ Η. ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ Διαδικασία λήψης απόφασης για την επιλογή πολιτικής συμπεριφοράς στους οργανισμούς