Προκηρύξεις

 • 08-12-2020
  Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • 21-05-2020
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ (ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)
 • 27-12-2018
  Διαδικασία πλήρωσης θέσης Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • 27-12-2018
  Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • 27-12-2018
  Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • 27-12-2018
  Διαδικασία πλήρωσης θέσης Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • 07-12-2018
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
 • 07-12-2018
  Διαδικασία πλήρωσης θέσης Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • 06-11-2018
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».
 • 22-10-2018
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Σελίδες