Προκηρύξεις


24-11-2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ... περισσότερα

12-10-2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΟΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ... περισσότερα

09-10-2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ... περισσότερα

25-07-2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ... περισσότερα

23-06-2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΧΕΙΜ.ΕΞΑΜ. 2023-24 ... περισσότερα

12-06-2023
Εκλογές Διευθυντών Εργαστηρίων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ... περισσότερα

22-02-2021
Διαδικασία πλήρωσης θέσης Μονιμοποίησης ... περισσότερα

22-02-2021
Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ... περισσότερα

22-02-2021
Διαδικασία πλήρωσης θέσης Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. ... περισσότερα

22-02-2021
Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ... περισσότερα

13-02-2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407/80 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ... περισσότερα

08-12-2020
Πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Διοίκηση Επιχειρήσεων, του Τμήματος ΟΔΕ ... περισσότερα

21-05-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ ... περισσότερα

27-12-2018
Διαδικασία πλήρωσης θέσης Διοίκηση Επιχειρήσεων. ... περισσότερα

27-12-2018
Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ... περισσότερα

27-12-2018
Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ... περισσότερα

27-12-2018
Διαδικασία πλήρωσης θέσης Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ... περισσότερα

07-12-2018
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ,ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ... περισσότερα

07-12-2018
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». ... περισσότερα

06-11-2018
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». ... περισσότερα

Σελίδες