ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι"