Πιστοποιήσεις & Επαγγελματικές Απαλλαγές

Οι απόφοιτοι του Προπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής εξαιρούνται από ενότητες στις οποίες απαιτείται εξέταση για τη λήψη της επαγγελματικής πιστοποίησης του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Συγκεκριμένα το Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική πιστοποιήθηκε από το διεθνή επαγγελματικό οργανισμό ACCA και χορηγεί σε όλους όσους θα αποφοιτήσουν από το Τμήμα, έως και εννέα απαλλαγές, ανάλογα με τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει. Περισσότερες πληροφορίες στο  https://www.accaglobal.com/pk/en/help/exemptions-calculator.html

You are entitled to the following ACCA qualification exemptions:

  • Business and Technology (BT)
  • Management Accounting (MA)
  • Financial Accounting (FA)
  • Corporate and Business Law (LW)

With completion of certain subjects you are entitled to the following ACCA qualification exemptions:

Course exemption

With completion of the modules

Audit and Assurance (AA)

AUDITING PLUS,
INTERNAL AUDITING

Financial Management (FM)

FINANCIAL MANAGEMENT PLUS,
ADVANCED BUSINESS FINANCE

Financial Reporting (FR)

FINANCIAL ACCOUNTING I PLUS,
FINANCIAL ACCOUNTING II PLUS,
BUSINESS ASSOCIATIONS ACCOUNTING

Performance Management (PM)

COST ACCOUNTING PLUS,
MANAGEMENT ACCOUNTING

Taxation (TX)

TAXATION PLUS,
TAXATION ACCOUNTING

Tο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής πλέον συμμετέχει στο Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Συνάφειας του παγκόσμιου οργανισμού Chartered Financial Analyst (CFA) Institute. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής επίσημα καλύπτει τουλάχιστον το 70% των διδακτικών ενοτήτων πιστοποίησης του τίτλου πιστοποίησης CFA και συμπεριλαμβάνεται στα κορυφαία ακαδημαϊκά προγράμματα που τους αναγνωρίζεται αυτή η συνάφεια. Επιπλέον, με αυτήν την αναγνώριση, το Πρόγραμμα δικαιούται ετησίως έως δύο (2) υποτροφίες συμμετοχής στο πρόγραμμα CFA για φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν τον σχετικό τίτλο πιστοποίησης.