Πολιτική Ποιότητας

Ακολουθεί το κείμενο της δήλωσης πολιτικής ποιότητας που έχει υιοθετήσει το Τμήμα.