Υποτροφίες του CFA Institute University Recognition Program

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής δικαιούται να χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες μερικής απαλλαγής από τα εξέταστρα, στα πλαίσια του CFA Institute University Recognition Program, σε φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξέταση για την απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης CFA LEVEL 1, 2,3

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποτροφία μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/scholarships/student

Φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται από το 4ο έτος σπουδών και πάνω (όχι πτυχιούχοι) και επιθυμούν να διεκδικήσουν την υποτροφία, παρακαλούνται να στείλουν μέχρι τη Δευτέρα 16/1/2023 ένα email ενδιαφέροντος (accfin@aueb.gr) στο οποίο θα επισυνάπτεται και μία συνοδευτική επιστολή όπου θα παραθέτουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA.