Σημαντική ανακοίνωση για "Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι", κλιμάκιο Κ-Ο

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.