Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το διαγωνισμό CFA Research Challenge

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο.