Προκήρυξη Υποτροφιών Εξωτερικού από τα έσοδα του Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος