ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4ου εξαμήνου

Εκ μέρους του Διδάσκοντα κύριου Αναστάσιου Ρίζου,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως  η διάλεξη του μαθήματος "Μακροοικονομικής Α-Λ" που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 2/6 5-7  *θα μεταφερθεί για την Πέμπτη 1/6 (17.00-19.00) στην αίθουσα Υ3*.

Η συγκεκριμένη μεταφορά ισχύει μόνο για αυτή την εβδομάδα.