Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα (Α-Λ)-Εξ αποστάσεως διδασκαλία

Ανακοινώνονται οι σύνδεσμοι για τις 3 πρώτες διαλέξεις του μαθήματος "Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά και Οικονομικά Προβλήματα" τμήμα (Α-Λ)

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

https://meet.lync.com/auebgr-aueb/tsekrekos/7PVOS1AR

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

https://meet.lync.com/auebgr-aueb/tsekrekos/JRC2XYIK

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

https://meet.lync.com/auebgr-aueb/tsekrekos/N9PX2K2L