ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2020-2021

Οι αιτήσεις και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο accfin@aueb.gr ή ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 15/11/2020).