ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ

Η καταληκτική ημέρα υποβολής αιτήσεων πτυχίου εξεταστικής περιόδου Ιουνίου2023 θα είναι η Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου