Καλωσόρισμα Πρωτοετών Φοιτητών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Τετάρτη, Οκτώβριος 21, 2020 - 13:15

Πληροφορίες συμμετοχής

https://meet.lync.com/auebgr-aueb/sspyrou/JDUFOYW3