Ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού από τη Γραμματεία

Ανακοινώνεται ότι από Δευτέρα 11/10/2021, η Γραμματεία θα δέχεται το κοινό τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Δευτέρα 12-2

Τετάρτη 12-2

Παρασκευή 11-1