Ενεργοποίηση Λογαριασμών Πρωτοετών Φοιτητών Πανελληνίων Εξετάσεων και Φοιτητών Αλλοδαπών/Αλλογενών απολυτήριου εντός Ε.Ε.