Διενέργεια ενδιάμεσης εξέτασης (πρόοδος) στο μάθημα Μικροοικονομική Θεωρία

Εκ μέρους της διδάσκουσας ανακοινώνεται ότι η πρόοδος του μαθήματος της «Μικροοικονομικής Θεωρίας» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19/04/2024, στο Αμφιθέατρο Β και ώρα 3-4 (Τμήμα Α-Λ) και 4-5 (Τμήμα Μ-Ω). Η ύλη της προόδου έχει αναρτηθεί στο e-class.