Αναπληρώσεις διαλέξεων κας. Σιουγλέ

Την Τετάρτη 15/3/2023 η κα. Σιουγλέ θα πραγματοποιήσει αναπληρώσεις διαλέξεων των μαθημάτων της ως εξής:

9-11 αίθουσα Υ3, μάθημα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων (Μ-Ω)»

11-1 αίθουσα Δ23, μάθημα «Στρατηγικός Σχεδιασμός Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης»