Ανακοίνωση για το μάθημα 1ου εξαμήνου

Θέμα: Αναβολή αυριανής διάλεξης (11/11/2022)

Εκ μέρους του Αναπληρωτή Καθηγητή κύριου Ανδριανού Τσεκρέκου:

"Αγαπητοί φοιτητές,

Ελπίζω το μήνυμά μου να σας βρίσκει καλά. Σας γράφω για να σας ενημερώσω πως δυστυχώς η αυριανή διάλεξη (11/11/2022) δεν θα πραγματοποιηθεί καθώς εξακολουθώ να ασθενώ.

Μετά τιμής,

Α. Τσεκρέκος"