ΑΝΑΒΟΛΗ ΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ

Σας ενημερώνουμε πως την Πέμπτη 18 Απριλίου 10-11 δε θα πραγματοποιηθούν οι ώρες γραφείου της Καθηγήτριας Γεωργίας Σιουγλέ