ΑΝΑΒΟΛΗ ΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σας πληροφορούμε ότι δε θα πραγματοποιηθούν οι σημερινές ώρες γραφείου (Δευτέρα 09/03/2020 12.30-13.30) του Καθηγητή κύριου Γκίκα.