ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε πως η σημερινή διάλεξη του μαθήματος 4ου εξαμήνου "Μακροοικονομική" Α-Λ με Διδάσκοντα τον κύριο Ρίζο που είναι προγραμματισμένη στις 5-7 Αμφ. Γ,

δε θα πραγματοποιηθεί.