ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Τη Δευτέρα 24/2 δεν θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη του μαθήματος «Εισαγωγή στην Οικονομετρία». Την Τρίτη 25/2 η διάλεξη θα γίνει στις 5-7 μ.μ. στην αίθουσα Υ. 

Επίσης οι ώρες γραφείου θα πραγματοποιηθούν τη Πέμπτη 27/2. 4.00-6.00 μ.μ., αντί της Δευτέρας 24/2.