ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟ

Σας πληροφορούμε πως οι διαλέξεις των μαθημάτων 4ου εξαμήνου "Μακροοικονομική Μ-Ω" και 8ου εξαμήνου "Διαχείριση Κινδύνων" με Διδάσκοντα τον κύριο Γεωργούτσο *θα αναβληθούν την Παρασκευή 26 Μαΐου*.

Οι αναπληρώσεις τους θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το κάτωθι πλάνο:

Αναπλήρωση *Μακροοικονομικής Μ-Ω Τετάρτη 24 Μαΐου 9-11 Τ105*

Αναπλήρωση *Διαχείρισης Κινδύνων Πέμπτη 25 Μαΐου 3-5 Α22*