ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εκ μέρους του κύριου Ρίζου,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως αναβάλλεται η αυριανή διάλεξη (22/3/2023) του μαθήματος 4ου εξαμήνου "Μακροοοικονομική κλιμάκιο Α-Λ) που ήταν προγραμματισμένη μεταξύ 19.00-21.00 στο Αμφιθέατρο Γ,

για λόγους υγείας του διδάσκοντα.