ΑΚΥΡΩΣΗ ΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι δε θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή 13/03, οι Ώρες Γραφείου του Καθηγητή κύριου Εμμανουήλ Καβουσανού που ήταν προγραμματισμένες 13.00-14.00.

Από τη Γραμματεία Τμήματος ΛΟΧΡΗ

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2020