Αιτήσεις ακ. έτους 2023-2024 για το ΔΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση