Αγγλικά Ι - Εξ αποστάσεως διδασκαλία

Ανακοινώνονται οι σύνδεσμοι για τις διαλέξεις του μαθήματος "Αγγλικά Ι". Οι διαλέξεις θα διεξαχθούν μέσω Skype Meetings.

Δευτέρα 19/10: https://meet.lync.com/auebgr-aueb/karamitr/NW27BMB9

Τετάρτη 21/10: https://meet.lync.com/auebgr-aueb/karamitr/B9SB2K50

Δευτέρα 26/10: https://meet.lync.com/auebgr-aueb/karamitr/A5NRXSAJ