Πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας στην Ελεγκτική. Συνεργασία ΟΠΑ/EY/ACCA