ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος, απο 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2019.