Ενεργοποίηση λογαριασμών πρωτοετών φοιτητών/πιστοποιητικά σπουδών

Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε από τη Γραμματεία του Τμήματος η ταυτοποίηση των στοιχείων όλων των πρωτοετών φοιτητών.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://uregister.aueb.gr.

Τις επόμενες ημέρες θα λάβετε στη διεύθυνση του ιδρυματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (username@aueb.gr), πιστοποιητικά σπουδών ψηφιακά υπογεγραμμένα για κάθε νόμιμη χρήση.

Επισημαίνεται ότι οι άρρενες πρωτοετείς φοιτητές θα λάβουν και ένα πιστοποιητικό σπουδών για στρατολογική χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: το πρώτο ψηφίο του username προέρχεται από το ακρωνύμιο του Τμήματος-loxri και είναι το μικρό αγγλικό γράμμα l (ελ) και όχι ο αριθμός 1 (ένα).