ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής η εγγραφή των μετεγγραφομένων φοιτητών οι οποίοι έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία.

Προκειμένου να είναι εφικτή η ενεργοποίηση του φοιτητικού λογαριασμού θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν άμεσα στη Γραμματεία (καθημερινά 10-12) το πιστοποιητικό διαγραφής τους από το Τμήμα προέλευσης.

Επισημαίνεται ότι κατά την προσέλευση στη Γραμματεία θα πρέπει να επιδείξετε το δελτίο της αστυνομικής σας ταυτότητας.