ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σας πληροφορούμε ότι σήμερα Τετάρτη 6 Νοεμβρίου δε θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη του μαθήματος "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ" 09.00-11.00 στη Δ102

και με Διδάσκοντα τον κύριο Χ.Τζόβα.