Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίου Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών