Γραμματεία

Όνομα Τηλέφωνο E-mail
Μεταξά Μαρία Γραμματεία Κοσμήτορα Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 210-8203 416 ira@aueb.gr
Σιγούρου Φλώρα Γραμματέας Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 210-8203 303 fsigourou@aueb.gr