Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών λειτουργεί από το 1994.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα είναι τα ακόλουθα:

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα αποτελείται από δυο κατευθύνσεις. Οι φοιτητές της πρώτης κατεύθυνσης ακολουθούν ένα Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Οικονομικές Σπουδές, που περιέχει στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, Μαθηματικών και Οικονομετρίας. Οι φοιτητές της δεύτερης κατεύθυνσης ακολουθούν ένα μικτό Διδακτορικό Πρόγραμμα που περιέχει στοιχεία Οικονομικών Σπουδών και Στοιχεία άλλων Επιστημών του Τμήματος, όπως Πολιτικής Επιστήμης και Νομικής.

 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης


Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ήταν το πρώτο στη χώρα μας που το 1978 οργάνωσε και λειτούργησε συστηματικά μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική Επιστήμη πάνω σε σύγχρονες βάσεις.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα είναι τα παρακάτω: 

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης είναι το πρωτοποριακό Τμήμα στη χώρα μας στην οργάνωση Διδακτορικών Σπουδών στα Οικονομικά. Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά λειτουργεί από το 1978 και κατατάσσεται ανάμεσα στα πιο οργανωμένα Διδακτορικά Προγράμματα που προσφέρονται από διακεκριμένα Πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Σκοπός του Διδακτορικού Προγράμματος στα Οικονομικά είναι να προετοιμάσει υποψήφιους που επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή ερευνητική σταδιοδρομία. Απόφοιτοι του Προγράμματος υπηρετούν σήμερα ως μέλη Δ.Ε.Π. σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και απασχολούνται σε ερευνητικά ινστιτούτα, όπως το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στην Τράπεζα της Ελλάδος, και σε Υπουργεία ως υψηλόβαθμα στελέχη, σε Ιδιωτικές Τράπεζες και σε άλλους οργανισμούς τού Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.