Σεμινάρια

Research Seminar Series

This weekly seminar series is organized jointly by the Department of International and European Economic Studies and the Department of Economics of the Athens University of Economics and Business (AUEB).

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης