Συμβασιούχοι Διδάσκοντες ΕΣΠΑ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μαλλιαράκης Χρήστος