Μη πραγματοποίηση εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση του Προέδρου του Τμήματος.